Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


APOSS Liberec, p.o. – Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves

Jedná se o stavbu nového bydlení pro osoby ze zdravotním postižením. Stavba – rodinný dům je navržen o půdorysu obráceného U, má dvě podlaží 1. PP je převážně zapuštěno do terénu a navržené ploché zelené střechy podporují soulad s tamní krajinou. Nad terén bude vyčnívat 1. NP , kde je dominantní část se sedlovou střechou, která objekt začlení mezi okolní rodinné domy. V přízemí jsou situovány dva byty, ve druhém podlaží jeden byt a společné zázemí. Zastřešení stavby je částečně sedlovou střechou v krokvové soustavě a částečně plochou střechou. Nosná konstrukce stavby je stěnová. Obvodové stěny jsou navrženy železobetonové v části nad terénem ponesou kamenný obklad. Vnitřní nosné stěny jsou zděné. V objektu je navržena jedna monolitická výtahová šachta a dvouramenné schodiště. Všechny prostory v objektu jsou plně bezbariérové. Pro potřeby ubytovaných vznikne dvůr přístupný z každého pokoje bytu a samostatná zahrada, součástí je i venkovní parkovací stání.

Celkové náklady: 68.445.854 Kč
Přijatá dotace: 44.162.631 Kč
Finanční prostředky LK: 24.283.223 Kč
Doba zahájení: prosinec 2021
Doba ukončení: duben 2023
Stav: V realizaci
Oblast zaměření: Sociální věci
Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zhotovitel - výběrové řízení

Technický dozor stavby:

MIJAPO s.r.o.

TDS - výběrové řízení

BOZP:

MIJAPO s.r.o.

BOZP - výběrové řízení

Projektant:

Ing. arch. Filip Horatschke

Projektant - výběrové řízení