Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Domov Raspenava p.o. – výstavba nových prostor

Nový objekt vzniká na nezastavěném prostoru a bude sloužit pro koedukované bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 3 do 26 let s těžším mentálním  kombinovaným postižením a výraznou potřebou péče a podpory ve všech oblastech adaptačních dovedností. Nový objekt je koncipován jako šestice jednopodlažních pavilonů propojených centrální chodbou. Čtyři pavilony jsou určeny jako samostatné jednotky skupinového bydlení (buňkový systém). Jeden pavilon slouží jako stravovací s kuchyní a jídelnou včetně zázemí a jeden pavilon je provozně společenský a obsahuje sklady, provoz pro údržbu šatstva a také rehabilitační a společenské prostory.

Celkové náklady: 65.964.191 Kč
Přijatá dotace: 47.956.228 Kč
Finanční prostředky LK: 18.007.963 Kč
Doba zahájení: červen 2021
Doba ukončení: leden 2023
Stav: V realizaci
Oblast zaměření: Sociální věci
Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zhotovitel_výběrové řízení

Technický dozor stavby:

MIJAPO s.r.o.

TDS_výběrové řízení

BOZP:

HOME HELPER s.r.o.

BOZP_výběrové řízení

Projektant:

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Projektant_výběrové řízení