Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace


Oprava střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov

Zachovávaná konstrukce krovu bude opatřena novou povrchovou úpravou a ošetřena nástřikem proti škůdcům a plísním. Poškozené krokve budou vytipovány podrobným průzkumem provedeným zhotovitelem v rámci vlastního průzkumu po rozkrývání krytiny a částí bednění. V případě špatného stavu budou nahrazeny novými, předpoklad řezivo do objemu 5m3. Po rozkrytí stávající měděné krytiny bude odstraněný plech přetříděn a připraven k odvezení k výkupu, na základě zadávacích podmínek. Po odstranění střešního pláště bude provedena podrobná kontrola záklopu, jeho ošetření, částečná výměna a doplnění. Celoplošný záklop bude doplněn prkny z řeziva C24, dle stávajícího. Následně bude aplikována rohož pod falcované krytiny a proveden nový střešní plášť z falcovaného měděného plechu. Montáž bude prováděna převážně strojním falcovacím zařízením.

Celkové náklady: 11.063.838 Kč
Finanční prostředky LK: 11.063.838 Kč
Doba zahájení: květen 2021
Doba ukončení: říjen 2021
Stav: V realizaci
Oblast zaměření: Školství