Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav

Předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajícího objektu – přístavba evakuačního lůžkového výtahu s přístřeškem k východní stěně objektu přes tři podlaží. Obsluhovat bude 1. PP 3. NP a 2 NP. Dále ve 3. NP dojde k rozsáhlejším dispozičním úpravám včetně zásahu do nosných konstrukcí a vytvoření nové dispozice . Budou provedeny nové povrchy stěn, skladby podlah, budou osazeny nové zařizovací předměty sociálních zařízení (obklady, dlažby). V objektu budou provedeny nové rozvody.Bude provedena obnova stávající kanalizační přípojky z důvodu bezpečného odvedení splaškových a dešťových vod z areálu Jedličkova ústavu do stokové sítě.

Celkové náklady: 29.006.000 Kč
Přijatá dotace: 22.443.233 Kč
Finanční prostředky LK: 6.562.767 Kč
Doba zahájení: červenec 2021
Doba ukončení: červenec 2022
Stav: Dokončeno
Oblast zaměření: Sociální věci
Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zhotovitel - výběrové řízení

Technický dozor stavby:

V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb

TDS - výběrové řízení

BOZP:

HOME HELPER s.r.o.

BOZP - výběrové řízení

Projektant:

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.