Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Záměrem je zrekonstruovat prostory bývalého domova mládeže v ulici Zeyerova čp. 31 pro potřeby Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené. Dojde na stavební úpravy, úpravy či opravy stávajících rozvodů vody a odpadů, elektroinstalace, podlah, omítek, apod. V rámci zajištění bezbariérovosti budou vybudovány rampy, výtah a bude upraveno sociální zařízení pro imobilní žáky. V rámci projektu budou vybudovány učebny, speciální třídy a tréninková pracoviště, rehabilitační a relaxační místnosti a další zázemí pro žáky a učitele, jako je družina, výdejna obědů a jídelna, kabinety, sborovna apod. Dále dojde k částečné rekonstrukci sociálního zázemí a v 1. PP též k vybudování nového sociálního zařízení pro imobilní, šatny, apod.  Součástí projektu je také plánována výměna všech oken v celé budově.

Celkové náklady: 4.777.080 Kč
Finanční prostředky LK: 4.777.080 Kč
Doba zahájení: září 2021
Doba ukončení: červen 2023
Stav: V přípravě
Oblast zaměření: Školství
Zhotovitel:

XXX

Technický dozor stavby:

XXX

BOZP:

XXX

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Projektant_výběrové řízení