Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Školy bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o. - stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby, jejímž cílem je realizace trvalých změn a úprav dokončených staveb Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o., tak, aby jejich pro výuku podstatné části byly bezbariérově přístupné pro všechny zaměstnance a studenty, spolupracovníky a návštěvníky školy. Jedná se o stavební úpravy budovy gymnázia U Balvanu Jablonec nad Nisou. Stavební úpravy budou spočívat v úpravách sociálních zařízení, vybudování nového bezbariérového vstupu do budovy, nového výtahu a nového spojovacího krčku. V případě toalet se jedná o rozšíření kabiny z 1600 mm na 1800 mm, prodloužení ze stávajících 1400 mm na 2150 mm, úpravy umístění zařizovacích předmětů, zrcadla a madel. Další bezbariérové WC včetně bezbariérového sprchového koutu bude vybudováno formou změny dispozičního uspořádání stávajících sociálních zařízení ve školní tělocvičně. Pro bezbariérový přístup do všech podlaží obou školních budov bude vybudován nový výtah s propojovacím krčkem. Výtah bude umístěn do výklenku zadní (západní) stěny hlavní budovy. Výtah bude mít oboustranný přístup do kabiny s tím, že jednotlivé stanice budou napojeny na jednotlivá podlaží hlavní budovy a pomocí spojovacího krčku na 2.NP vedlejší budovy šaten. Nový výtah bude pro tento účel vybaven oboustranně průchozí kabinou s vnitřní světlou šířkou min. 1100 mm a s vnitřní světlou délkou min. 1400 mm, dveřmi v protilehlých stěnách tubusu výtahové šachty a jeho mechanizmus bude umožňovat zastávky jak v jednotlivých podlažích hlavní budovy, tak mezizastávku ve 2. NP budovy šaten. Nosná konstrukce tubusu šachty výtahu, zádveří jeho venkovního vstupu i nového bezbariérového krčku budou tvořeny společnou ocelovou rámovou konstrukcí z uzavřených ocelových profilů, která bude u hlavní budovy založena na železobetonových základech a do budovy školních šaten bude zakotvena do kapes vysekaných do její obvodové stěny v úrovni 2.NP. Tubus výtahové šachty, jeho venkovní zádveří i tubus spojovacího krčku budou opláštěny velkoformátovými skleněnými panely z termo-izolačního a bezpečnostního skla. Minimální šířka rampy je uvažována v hodnotě 1500 mm. Schodišťová ramena budou doplněna o madla ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. - Vstup do tělocvičny pro osoby s omezenou schopností pohybu bude vhodné provést ze zadního křídla budovy tělocvičny. Budou upraveny stávající vstupní dveře a zádveří a vybudovat před venkovními dveřmi dostatečně rozměrnou rampu. K zajištění potřebného, nejvýše povoleného sklonu 1:16 je navržena lomená bezbariérová rampa o náběhové šířce 1500 mm, s dostatečně rozměrnou podestou v jejím lomu (šířka 2500 mm, délka 1500 mm) a s rovným zádveřím před zadním vchodem do tělocvičny o rozměrech 1700 mm x 2500 mm. Vzhledem k tomu, že od zadní vjezdové brány, resp. od vchodu do šaten není k západnímu křídlu budovy tělocvičny bezbariérová zpevněná cesta, bude ji nutno v potřebném rozsahu (včetně parkovací plochy a prostoru pro výstup z automobilu) vybudovat, resp. rekonstruovat stávající zpevněnou plochu.

Celkové náklady: 18.738.276 Kč
Přijatá dotace: 15.927.534 Kč
Finanční prostředky LK: 2.810.742 Kč
Doba zahájení: duben 2022
Doba ukončení: říjen 2022
Stav: V realizaci
Oblast zaměření: Školství
Zhotovitel:

SPIDERS s.r.o.

Zhotovitel - výběrové řízení

Technický dozor stavby:

V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb

TDS - výběrové řízení

BOZP:

INVESTING CZ spol. s r.o.

BOZP - výběrové řízení

Projektant:

ABC Works CZ s.r.o.

Projektant - výběrové řízení