Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Školy bez bariér - Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. - stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav jejíchž cílem je realizace trvalých změn a úprav dokončených staveb Gymnázia, Dr. Antona Randy, p.o., tak, aby jejich pro výuku podstatné části byly bezbariérově přístupné pro všechny zaměstnance a studenty, spolupracovníky a návštěvníky školy. Budou upraveny vstupy do školy tak, aby byly snadno rozpoznatelné vůči okolí pro osoby se zrakovým postižením. Vstupní dveře budou vybaveny oboustranným komunikačním systémem, který bude umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. V 1NP a 4NP severní budovy budou stavebně upraveny stávající toalety. Budou doplněna madla, dostatečnému podjezdu pod umyvadlem, umístění jeho horní hrany (800 mm nad podlahou), vybavení toalety signalizačním systémem nouzového volání, umístění záchodové mísy a dostatečné vzdálenosti od stěny. K zajištění bezbariérového přístupu do všech provozně stěžejních částí obou hlavních budov školy bude vybudován bezbariérový výtah ve stavebně upraveném zrcadle jižního schodiště severní budovy. Úprava schodiště pro zřízení výtahu bude spočívat v zúžení schodišťových ramen z 1800 mm na 1350 mm a k rozšíření schodišťového zrcadla. Konstrukce tubusu jeho šachty je navržena jako rámová konstrukce z uzavřených ocelových profilů s opláštěním bezpečnostním vrstveným sklem. Konstrukce bude založena na železobetonové desce o tloušťce 250 mm a na ní spočívajících železobetonových základových pasech o šířce 400 mm a hloubce 700 mm. Schodišťová ramena budou opatřena madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň.

Celkové náklady: 7.708.148 Kč
Přijatá dotace: 6.551.926 Kč
Finanční prostředky LK: 1.156.222 Kč
Doba zahájení: červen 2022
Doba ukončení: listopad 2022
Stav: V realizaci
Oblast zaměření: Školství
Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

Zhotovitel - výběrové řízení

Technický dozor stavby:

INVESTING CZ spol. s r.o.

TDS - výběrové řízení

BOZP:

INVESTING CZ spol. s r.o.

BOZP - výběrové řízení

 

Projektant:

ABC Works CZ s.r.o.

Projektant - výběrové řízení