Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9. května – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov

Jedná se o stavbu objektu ubytovacího zařízení domova mládeže pro SUPŠS v Kamenickém Šenově. Stavební úpravy objektu bude proveden zateplovací systém s tepelným izolantem, bude provedeno nové zastřešení včetně klempířských prvků, výměna všech otvorů (okna a dveře), budu provedeny venkovní úpravy elektroinstalace a hromosvodu, bude provedena rekonstrukce stávající kotelny a vytápění objektu.

Celkové náklady: 23.247.290 Kč
Přijatá dotace: 2.837.559 Kč
Finanční prostředky LK: 20.409.731 Kč
Doba zahájení: říjen 2021
Doba ukončení: říjen 2022
Stav: V realizaci
Oblast zaměření: Školství
Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zhotovitel - výběrové řízení

Technický dozor stavby:

HORTECH estate s.r.o.

TDS - výběrové řízení

BOZP:

HORTECH estate s.r.o.

BOZP - výběrové řízení

Projektant:

DESING 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projektant - výběrové řízení