Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Snížení energetické náročnosti budovy SPŠT, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen

Jedná se o objekt výrobní haly dílen. Objekt je jednopodlažní o rozměrech 42,1x70,5m, s vystupujícím vstupem se sociálním zázemím a sklady, dále přístavbou v zadní části skladu a věžičky. Konstrukčně se jedná o jednopodlažní stavbu zastřešenou železobetonovým trámovým stropem. Střešní konstrukce  - ze stávající střechy se demontují všechny klempířské prvky - oplechování střechy i oplechování prostupů. Demontují se stávající světlíky (celkem 9 ks). Světlíky budou osazeny na systémové podsady z ocelového žárově zinkového plechu. Nové světlíky se navýší o 630 mm oproti původním.

Celkové náklady: 14.590.152 Kč
Finanční prostředky LK: 14.590.152 Kč
Doba zahájení: září 2021
Doba ukončení: leden 2022
Stav: Dokončeno
Oblast zaměření: Školství
Zhotovitel:

SEADON s.r.o.

Zhotovitel - výběrové řízení

Technický dozor stavby:

VARIA s.r.o. - inž. činnost a provádění staveb

TDS - výběrové řízení

BOZP:

IBR Consulting s.r.o.

BOZP - výběrové řízení

Projektant:

Ing. Radomír Hladký