Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Urbanisticko - architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci "APOSS Liberec, p.o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou II."

Cílem zadání je zpracování urbanisticko-architektonického řešení bytového domu pro osoby s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Jedná se o muže i ženy se sníženými intelektovými schopnostmi ve věku od 18 let, které potřebují celoroční pravidelnou péči a podporu v oblasti stravování, osobní hygieny, pohybu, komunikaci a oblékání.

Celkové náklady: 915.000 Kč
Finanční prostředky LK: 915.000 Kč
Doba zahájení: září 2021
Doba ukončení: srpen 2023
Stav: V přípravě
Oblast zaměření: Sociální věci
Zhotovitel:

XXX

Technický dozor stavby:

XXX

BOZP:

XXX

Projektant:

Ing. arch. Jiří Lukáš a Ing. arch. Petr Portych