Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Výměna poškozených trámových stropů nad 3.NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova

Předmětem je výměna poškozených dřevěných trámových stropů nad 3. NP hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o., která spočívá v provedení oprav zhlaví stropních trámů nad 3.NP. Po odstranění souvrství podlahy a záklopu podél obvodových zdí nad 3.NP bude přistoupeno k provedení opravy stropních trámů. Před prováděním opravy bude zkontrolováno a případně doplněno řádné podstojkování ponechávaných částí trámů. Trámy budou opravovány ob jeden trám, tj. nebudou opravovány ve stejný okamžik dva sousední stropní trámy. Oprava stropních trámů bude spočívat především v náhradě degradovaných částí trámu příložkami z válcovaných ocelových profilů, případně v jejich kompletní výměně. V závislosti na délce degradované části stropních trámů bude provedeno příložkování odpovídajícími profily s odpovídajícím počtem svorníků. Při provádění této opravy bude odstraňována vždy degradovaná část trámu společně s cca 20 cm zdravého dřeva tak, aby nedošlo k pokračování biologické destrukce trámu. Zcela degradované stropní trámy budou nahrazeny ocelovými nosníky. V případě zdravých nepoškozených trámů bude provedeno pouze preventivní ošetření nepoškozeného zhlaví vytvořením vzduchové mezery.

Celkové náklady: 9.587.410 Kč
Finanční prostředky LK: 9.587.410 Kč
Doba zahájení: prosinec 2021
Doba ukončení: březen 2022
Stav: Dokončeno
Oblast zaměření: Školství
Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Zhotovitel - výběrové řízení

Technický dozor stavby:

D.stavby  s.r.o.

TDS - výběrové řízení

BOZP:

MIJAPO s. r.o.

BOZP - výběrové řízení

Projektant:

V & M spol. s r.o