Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace


Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov

Předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby pro Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p. o. Cílem navrhovaného řešení je výstavba střešní nástavby na stávající budovu školy a maximální modernizace současného zastaralého vybavení školy průřezově všemi obory. Nová zařízení budou odpovídat požadavkům současných standardů ve zdravotnictví a sociální oblasti, včetně vybavení výpočetní technikou. Při výuce bude zajištěno splnění všech kompetencí v jednotlivých školních vzdělávacích programech. Navrhované vybavení zvýší kromě maximální efektivity výuky i zájem o zdravotnické a sociální vzdělávání ve všech nabízených oborech. Jde o celkovou proměnu školy v moderní instituci 21. století.

Celkové náklady: 1.923.900 Kč
Finanční prostředky LK: 1.923.900 Kč
Doba zahájení: duben 2021
Doba ukončení: prosinec 2022
Stav: V přípravě
Oblast zaměření: Školství