Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální depozitář pro Liberecký kraj“

Předmětem veřejné zakázky je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, resp. informačních modelů stavby Centrálního depozitáře pro Liberecký kraj „DEPODUB DTLK_CZ051_001“ zahrnující kromě vlastní stavby depozitáře také návrh vybavení, řešení venkovních úprav, oplocení a související výstavby přístupové komunikace v areálu společnosti Silnice LK a.s., ve kterém bude novostavba umístěna. Cílem výstavby nového „centrálního“ depozitáře, do kterého budou přesunuty decentralizované sbírky příspěvkových organizací Libereckého kraje, je umožnit koncepční rozvoj sbírek, zajistit optimální podmínky pro jejich uchování a snížit provozní náklady.

Celkové náklady: 9.994.600 Kč
Finanční prostředky LK: 9.994.600 Kč
Doba zahájení: červenec 2022
Doba ukončení: červen 2024
Stav: V přípravě
Oblast zaměření: Kultura
Projektant:

TECHNICO Opava s.r.o.

Projektant - výběrové řízení