Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Zpracování projektové dokumentace „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“

Základní filozofií Kulturního a společenského centra Lidové sady (dále jen „KSCLS“), stejně jako zoo, je nabízet programy pro co nejširší veřejnost. Pro všechny věkové i sociální vrstvy obyvatelstva, s co možná jejich nejlogičtějším vzájemným propojením. V případě KSCLS se jedná především o programy zaměřené na hudbu a další kulturní aktivity jako plesy a taneční kurzy, výstavy, workshopy, přednášky a semináře s kulturním zaměřením, ale také zaměřené na ochranu životního prostředí a hledaní rolí jednotlivců i skupin obyvatel v jejím praktickém naplňování. Budova Lidových sadů je z důvodu dlouhodobého neinvestování zastaralá, velmi energeticky náročná a celá řada stavebních částí je v havarijním stavu. V posledních letech Zoo investovala do rekonstrukce fasády ze strany od silnice, opravy věže, rekonstrukce přísálí, malého sálu, učeben hudební školy a do kompletní rekonstrukce zahradní restaurace. Nutné je zlepšení kvality vnitřního prostředí (kvalita vzduchu, osvětlení, akustika) vybavení moderními technologiemi (zvukové, světelné, vizuální – aparatura, přenosové a záznamové zařízení, osvětlení, projekce a videomaping, digitální technologie).

Celkové náklady: 9.595.300 Kč
Finanční prostředky LK: 9.595.300 Kč
Doba zahájení: září 2022
Doba ukončení: prosinec 2023
Stav: V přípravě
Oblast zaměření: Kultura
BOZP:

BOZP

Projektant:

 

MEPRO s.r.o.

Projektant - výběrové řízení